Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed en Breakfast De Heul

Wij heten u hartelijk welkom bij onze bed en breakfast De heul. Met het bevestigen van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Definities:

Eigenaar: Raymond en Saskia Kuiper

Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar

Gast: hoofdgast en medegasten die in de B&B verblijven

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is

Algemeen:

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B De Heul, de Heul 39, 1511AJ te Oostzaan.
 • Onder Bed en Breakfast De Heul wordt ook verstaan de B&B
 • Gasten van B&B De Heul dienen zich te houden aan deze Algemene voorwaarden/huishoudelijk reglement, bij overtreding en ongepast gedrag kan de eigenaar of beheerder met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B De Heul ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.
 • De hoofdgast dient 21jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten en moet een vaste woon- of verblijfplaats hebben.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden/huishoudelijk regelement verstrekt. Tevens ter inzage ligt in  kamers van de B&B en op de website www.bbdeheul.nl

Bed en breakfast De Heul:

 • De B&B is beschreven op de website www.bbdeheul.nl
 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, er kunnen echter verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en en/of foto’s en de actuele situatie bij de B&B ten tijde van het verblijf van de gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

 • Bij boeking van 1 persoon is de B&B gemachtigd om een andere kamer aan te wijzen dan de gast heeft geboekt.
 • In de kamers worden geen huisdieren toegelaten én ze zijn rookvrij. Zo zorgen we voor de meest gezonde en schone kamers.

Reservering en bevestiging:

 • Het reserveren van een appartement kan telefonisch, per e-mail, onze website www.bbdeheul.nl of via Bed and Breakfast Nederland worden gemaakt.
 • Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt de B&B een bevestigingsmail (indien de kamer beschikbaar is). Op dat moment zijn de Algemene Voorwaarden van kracht
 • Indien wij niet beschikken over uw contactgegevens is het niet mogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken.
 • Voor het verwerken van de toeristenbelasting ontvangt de B&B van de hoofdgast zijn/haar naam, adres en geboortedatum.
 • De B&B rekent geen reserverings- of schoonmaakkosten
 • Na betaling van uw reservering is deze definitief voor beide partijen.

Betaling:

 • De prijzen van de appartementen zijn beschreven op onze website: www.bbdeheul.nl
 • Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken, verzorgingsproducten, beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting en eindschoonmaak.
 • De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag.
 • De aanbetaling zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging worden voldaan, met vermelding van uw naam en aankomstdatum.
 • Het resterende openstaande bedrag dient bij aankomst contant of per pin betaald te worden
 • Indien de aanbetaling niet tijdig binnen is wordt de reserveringsaanvraag geannuleerd. De gast ontvangt hier per e-mail bericht van. 
 • Bij reserveringen met aankomst binnen één week moet de aanbetaling direct worden betaald.
 • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u uw betaling per pin of contant voldoen.
 • Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hierom vragen.

Betaling geschiedt op ons banknummer: NL55RABO0343573938 t.n.v. B&B de Heul, met vermelding van uw naam en aankomstdatum.

Aansprakelijkheid:

B&B de Heul is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van de eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

Alle risico’s met betrekking tot het verblijf in de B&B zijn voor rekening van de gasten en de eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel dat voortvloeit uit een verblijf in de B&B.

Dit geldt ook voor storingen en uitval van stroom, water en technische installaties, niet bekende werkzaamheden en onvoorziene geluidsoverlast in de omgeving.

Beschadigingen en vermissingen van onroerende zaken in en rond de B&B dienen door de gasten direct te worden gemeld en worden vergoed aan de eigenaren.

Eventuele reparatie- of vervangingskosten, bijvoorbeeld verlies van de sleutel, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien aan de gasten worden doorbelast.

Een verblijf op ons terrein is geheel op eigen risico.

Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen) door de huurder:

 • Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

– Bij annulering 2 weken of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.

– Bij annulering van 14 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.

– Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.

 • Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.
 • Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail aan de eigenaar worden doorgegeven.
 • Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Annulering door verhuurder:

 • B&B de Heul kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
 • In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief  aanbieden.
 • Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.
 • Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Deze annuleringsvoorwaarden gelden alleen bij een directe boeking en niet voor boeking sites zoals Booking.com of Airbnb. Deze organisaties hanteren hun eigen voorwaarden.

Privacy:

 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaren vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden? Wij vernemen het graag!

Wij wensen u een prettig en aangenaam verblijf toe in onze B&B de Heul!

Reserveren